Prawo rodzinne

Radca Prawny Barbara Sokołowicz - Hajn
Szczegóły

Rozwody | alimenty | podział majątku | władza rodzicielska | kontakty z małoletnim.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli, dochodzenia alimentów.

W szczególności świadczymy pomoc prawną w następujących rodzajach spraw

  • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
  • opracowywanie majątkowych umów małżeńskich;
  • podział majątku małżeńskiego;
  • uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi;
  • ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej – opracowanie planu wychowawczego;
  • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o przysposobienie;
  • sprawy o alimenty, o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie.
Call Now Button