Klientów nam zaufało

Wygranych spraw

Pozytywnych opinii

Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka

– Thomas Jefferson

Sprawy frankowe (CHF)

 • Kancelaria od kilku lat wspiera klientów w sporach z instytucjami finansowymi w szczególności w zakresie tzw. kredytów frankowych. Zajmuje się sprawami o unieważnienie umów o kredyt we frankach szwajcarskich, zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych jak i denominowanych, umowami aktualnie obowiązującymi oraz umowami spłaconymi, a także wypowiedzianymi.
 • Bezpłatna analiza umowy.
 • W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy Kancelaria przygotuje dla Państwa odpowiednią umowę, w ramach której Kancelaria reprezentuje Klienta począwszy od postępowania przedsądowego, przez postępowanie przed sądem I i II instancji, wystąpienie do Rzecznika Finansowego o istotny pogląd w sprawie, a także ewentualne postępowanie egzekucyjne przeciwko bankowi.

Odszkodowania i o zadośćuczynienia

 • Kancelaria w imieniu swoich Klientów prowadzi sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie w związku z uszkodzeniem ciała, w tym renty wyrównawczej albo renty na zwiększone potrzeby.
 • Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższej.
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej.
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w związku ze zniszczeniem mienia.
i

Upadłość konsumencka

 • Analiza spełnienia warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Udzielanie porad prawnych dotyczących przebiegu oraz skutków postępowania upadłościowego, w tym opracowywanie strategii postępowania
 • przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Reprezentacja w toku postępowania przed sądem upadłościowym

Prawo rodzinne

 • Rozwód, z orzekaniem o winie współmałżonka, bez orzekania o winie,
 • Alimenty, na rzecz małoletnich dzieci, byłego małżonka, z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym w szczególności ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną.
 • Sprawy o podział majątku wspólnego (dorobkowego) po orzeczeniu rozwodu.

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku – tak na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu.
 • Unieważnienie testamentu.
 • Dział spadku, zniesienie współwłasności majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców.
 • Sprawy o zachowek.

Prawo nieruchomości

 • Reprezentujemy Klientów w sprawach o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
 • Prowadzimy sprawy zniesienie współwłasności
 • Kompleksowa pomoc prawna zarówno w postępowaniu sądowym jak i na etapie przed sądowym
 • Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych

Obsługa firm

• Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
• Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
• Sporządzanie i opiniowanie projektów umów
• Reprezentacja Klientów w procesie dochodzenia roszczeń

Barbara Sokołowicz-Hajn o mnie

Jestem radcą prawnym z wieloletnim stażem. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuje się w sprawach frankowych (CHF, EURO). Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w szczególności z zakresu kredytów walutowych. Ponadto świadczę pomoc w sprawach odszkodowawczych, z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, spadkowych, rozwodowych. W ramach obsługi prawnej, możliwe jest świadczenie usług również w języku angielskim jak i francuskim.

Kontakt w sprawie porady

9 + 8 =

Opinie naszych klientów

Call Now Button