Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne przede wszystkim w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy rodzinne, prawo spadkowe), prawa handlowego (umowy, kompleksowa obsługa spółek prawa handlwoego, postępowanie rejestrowe przed KRS), prawo budowlanego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną albo jednorazowe zlecenie. Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem. Wynagrodzenie może przybrać następujące formy: jednorazowe, ustalane z góry. ryczałt miesięczny, stawka godzinowa.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

- Kompleksowe doradztwo prawne, przygotowywanie i opiniowanie umów,
prowadzenie negocjacji w sporach z kontrahentami naszych Klientów.

- Reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami i innymi urzędami we
wszystkich instancjach.

- Udzielanie porad, opinii, konsultacji dotyczących przepisów w zakresie
obrotu gospodarczego.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

- Usługi w zakresie windykacji należności: wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje, rokowania, przygotowanie i zawarcie ugody, postępowanie sądowe o zapłatę i skierowanie sprawy do egzekucji, reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

SPRAWY O ODSZKODOWANIA I O ZADOŚĆUCZYNIENIA

- Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie, odszkodowanie w związku z uszkodzeniem ciała, w tym renty wyrównawczej albo renty na zwiększone potrzeby.

- Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

- Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej.

- Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w związku ze zniszczeniem mienia.

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

- Analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych i handlowych.

- Prowadzenie spraw i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi

- Sprawy dotyczące prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności przesyłu, zasiedzenia, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony lokatorów ochrona dóbr osobistych,.

- Sprawy wynikające z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania.

- Sprawy wynikające z rękojmi lub gwarancji.

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

- Sprawy o rozwód.

- Sprawy o alimenty.

- Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym w szczególności ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną.

- Sprawy o podział majątku wspólnego (dorobkowego) po orzeczeniu rozwodu.

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO

- Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku – tak na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu.

- Sprawy o dział spadku, to jest podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców.

- Sprawy o zachowek.

 O Kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria mieści się w zabytkowej secesyjnej kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 29. W ramach prowadzonej działalności świadczę pomoc prawną klientom biznesowym oraz indywidualnym. Reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak i organ administracji publicznej Przy udzielaniu pomocy prawnej kieruję się najwyższą troską o dobro moich Klientów jak i zasadami etyki zawodowej. Ponadto stale współpracuję z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Komorniczą oraz Biurem Doradztwa Podatkowego, co pozwala na kompleksowe i rzetelne rozwiązanie powierzonych spraw.

O mnie

Jestem radcą prawnym z wieloletnim stażem. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z sektora energetycznego, spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Świadczę pomoc w sprawach odszkodowawczych, z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, spadkowych, rozwodowych. W ramach obsługi prawnej, możliwe jest świadczenie usług również w języku angielskim.

Skontaktuj się jeśli potrzebujesz natychmiastowej porady prawnej.